Eerstelijns Consulten

Vanuit de overheid ligt de focus op het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen. Daarnaast neemt het aantal ouderen vanwege de toenemende vergrijzing sterk toe. Hierdoor ervaren huisartsen een toenemende druk op hun praktijk. Wij komen op verwijzing ten alle tijden daar waar uw cliënt op dat moment verblijft. Dat maakt dat een bezoek van de specialist ouderen geneeskundige laagdrempelig ingezet kan worden. Tevens minimaliseert dit de belasting voor de cliënt en mantelzorger. Door middel van een huisbezoek wordt het functioneren in de thuissituatie meer zichtbaar.

Wij ondersteunen uw huisartsenpraktijk graag met de zorg rondom de doelgroep kwetsbare ouderen

Wat kan GeriCall voor u betekenen?

De specialist ouderengeneeskunde van GeriCall kunnen u als huisarts ondersteunen met: diagnostiek bij de patiënt thuis, collegiale (telefonische) consultatie, opstellen, uitvoeren en regie op behandelplan voeren, bijwonen van een MDO, medebehandeling in overleg met huisarts, wilsbekwaamheid toetsing.

Wat kunnen redenen zijn om Gericall te benaderen?

Verminderde zelfredzaamheid, mobiliteitsproblemen, valincidenten, medicatiebeleid en polyfarmacie, probleem analyse bij complexe co- en multimorbiditeit, gedragsproblemen, stemmingsproblematiek, dementie, cognitieve screening, geheugenproblematiek en verwardheid, ondersteuning bij specifieke doelgroep: NAH, MS, Parkinson, zorgdiagnostiek en plaatsingsadvies, advanced care planning, adviseren bij palliatieve zorg, overbelasting van het zorgsysteem, beoordeling wilsbekwaamheid, advies met betrekking tot WZD.

 

 

Hoe vraagt u een consult aan?

Verwijzing via Zorgdomein => Medisch specialistische zorg => Specialist Ouderengeneeskunde => GeriCall

Wat kunt u verwachten na verwijzing? Na verwijzing via zorgdomein maken wij een afspraak met de clënt voor een consult aan huis. Tijdens dit consult wordt er naar aanleiding van uw vraag en de situatie een geriatrisch assessment verricht. De specialist ouderengeneeskunde neemt indien nodig telefonisch contact met u op om de bevindingen en adviezen te bespreken. U krijgt binnen twee weken een verslag en eventueel behandelplan via een edifact-bericht of zorgmail.