GeriCall heeft een uitgebreide Medische Dienst van SO's, GZ Psychologen, Basisartsen en Verpleegkundig Specialisten en is al meer dan 10 jaar operationeel in de Randstad

Medische Diensten

Als u uw Medische Dienst wil uitbesteden of verbeteren neem dan contact op

GeriCall heeft sinds z’n oprichting een eigen Medische Dienst waarmee het verpleeghuisinstellingen ondersteunt. Dat doet ze op tijdelijke of semi permanente basis. Voor een deel of in zijn geheel. Centraal staat altijd een verbetertraject zodat de cliënten uiteindelijk beter bediend gaan worden, de zorg beter weet wat ze moeten doen en zich gesteund voelen en dokters die weer plezier in hun werk krijgen door een gestructureerde werkwijze gebaseerd op een juiste capaciteitsberekening, met taak delegatie en differentiatie, een methodische manier van werken en ondersteuning met de juiste tools. Het multidisciplinair kunnen werken dmv Advanced Care Planning staat daarbij centraal. Recentelijk is de Medische Dienst uitgebreid met GZ psychologen die naast de SO’s als regie behandelaren worden ingezet en waarmee meer gewerkt naar (gezondheids) beleving van kwetsbare ouderen binnen hun mogelijkheden.

We hebben bij instellingen zoals Careyn, Humanitas, Nebo (Saffier), De State (Goudenhart), Middin, Het Spectrum een deel van de Medische Dienst voor een tijd gedraaid. Bij een aantal instellingen doen we dat echt in een outsource constructie, Cardia Den Haag en Hozo in Hillegom en zijn met de aantal andere partijen in een vergevorderd stadium van onderhandeling.

Onze Medische Dienst (ca. 25 personen) heeft inmiddels ca. 10 Specialisten Ouderengeneeskunde (SO’s) in dienst, ca. 5 Basisartsen, 5 SO’s in opleiding, 2 VS-en, een planner, een manager behandeldienst, een medisch secretaresse en een Medisch Directeur en behoort daarmee inmiddels tot één van de grotere binnen de Randstad. We zien dat steeds meer SO’s ook bij GeriCall in opleiding komen of net na hun opleiding aan de slag gaan. Dit heeft ermee te maken dat ze meteen de nieuwe manier van werken in de ouderenzorg zich eigen kunnen maken, op meerdere plekken kunnen werken en daardoor meer zien en een snellere leercurve hebben. Daarnaast wordt van elke SO’s verwacht dat hij of zij zich ook verder specialiseert en kan er zowel intramuraal als extramuraal gewerkt worden. Sinds een jaar hebben we ook een eigen vakgroep die ook door Verenso geaccrediteerd is.