24/7 staan onze artsen voor u klaar

Thuis

Ondersteuning in thuisconsulten voor u als huisarts

Omdat de focus vanuit de overheid steeds meer komt te liggen op langer zelfstandig thuis wonen met complexe zorg, is GeriCall bezig met het ontwikkelen van een concept extramurale zorg waarin in samenwerking met lokale huisartsen onze ervaren specialisten ouderengeneeskunde consulten doen bij patiënten in de eerste lijn.

Deze consulten kunnen ook in de avond en in het weekend plaatsvinden. Op deze manier kunnen kwetsbare ouderen opgespoord worden en kan in een vroeg stadium zorg ingezet worden. Deze ouderen worden geselecteerd door de huisarts (hoofdbehandelaar) en door de SO (medebehandelaar) aan huis bezocht. Hierbij wordt gekeken naar de specifieke wensen en problemen die de kwetsbare oudere aangeeft. Hierdoor ligt de focus op wat deze persoon in zijn of haar situatie toegevoegde waarde vindt hebben.

Het consult vindt op een gestructureerde manier plaats waarbij door middel van gevalideerde meetinstrumenten de patiënt in al zijn facetten in kaart wordt gebracht. De huisarts krijgt nog dezelfde week een uitgebreid verslag van de bevindingen met een advies op maat.

Mocht het zo zijn dat deze oudere toch intramurale zorg nodig heeft, proberen wij dit te verwezenlijken door een korte intramurale opname waarbij de huisarts als medebehandelaar betrokken blijft. Op het moment dat de patiënt met ontslag gaat kan onze SO tijdelijk betrokken blijven tot een (nieuwe) stabiele situatie is gerealiseerd. Hiermee hopen wij een ziekenhuisopname te voorkomen en de patiënt een omgeving te bieden die veel meer gericht is op functieherstel en zo een snelle terugkeer naar de thuissituatie te realiseren.

Huisartsen maar ook ziekenhuizen hebben de mogelijkheid om overdag of in de avond, nacht en weekend ons direct te benaderen voor spoedopnames. De patiënt wordt dan door ons volledig in kaart gebracht zodat de eigen artsen van de instelling de behandeling naadloos kunnen overnemen.

Wij hopen met samenwerking met de eerste lijn een brug te slaan naar een betere samenwerking met de huisartsen, die ons direct kunnen benaderen voor een opname. Waar mogelijk, combineren we diensten van de verschillende instellingen om ook kosteneffectief te zijn.