24/7 staan onze artsen voor u klaar

@Home

Kwetsbare ouderen & Corona, kunnen wij u helpen?

In verband met Covid-19 virus (Corona) is het nu alle hens aan dek. Wij realiseren ons dat huisartsen en hun team het enorm druk hebben en nog drukker gaan krijgen

Wij ondersteunen uw huisartsenpraktijk graag met de zorg rondom de doelgroep kwetsbare ouderen. Hoe? Klik hier.

Ondersteuning in thuisconsulten voor u als huisarts

Vanuit de overheid ligt de focus op het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen. Daarnaast neemt het aantal ouderen vanwege de toenemende vergrijzing sterk toe. Hierdoor ervaren huisartsen een toenemende druk op hun praktijk.

Wat kan GeriCall voor u doen?
De specialist ouderengeneeskunde van GeriCall kunnen u ondersteunen met deze complexe zorgvragen van ouderen door:

 • Diagnostiek bij de patiënt thuis
 • Collegiale (telefonische) consultatie
 • Opstellen, uitvoeren en regie op behandelplan voeren

Aanleiding van een consult of MDO van de specialist ouderengeneeskunde

 • Problemen in de ADL of toename van de zorgvraag van de patiënt op het gebied van:
  • Verminderde zelfredzaamheid
  • Mobiliteitsproblemen
  • Valincidenten
  • Medicatiebeleid en polyfarmacie
  • Probleem analyse bij multiproblematiek
  • Gedragsproblemen of stemmingsproblematiek
  • Dementie (inclusief diagnostiek), geheugenproblematiek en verwardheid
  • Niet Aangeboren Hersenletsel en degeneratieproblematiek zoals Multipele Sclerose of Parkinson
  • Zorgdiagnostiek en plaatsingsadvies

Consult specialist ouderengeneeskunde aanvragen
Na verwijzing via zorgdomein maken wij een afspraak met de patiënt voor een consult aan huis. Tijdens dit consult wordt er naar aanleiding van uw vraag en de situatie een lichamelijk en functioneel onderzoek gedaan. Hierdoor komt er een diagnose op het gebied van somatisch, functioneel, maatschappelijk, psychisch en communicatie functioneren. De specialist ouderengeneeskunde neemt telefonisch contact met u op binnen enkele dagen (bij spoed dezelfde dag) om de bevindingen en adviezen te bespreken. U krijgt binnen twee weken een verslag en behandelplan via Zorgdomein/Zorgmail.

Een consult van een van onze specialisten ouderengeneeskunde aanvragen?

Verwijzing via Zorgdomein => Specialist Ouderengeneeskunde GeriCall

Voor vragen mail naar: home@gericall.nl

Telefonisch contact: 085-8081467