Eerstelijns consulten

Vanuit de overheid ligt de focus op het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen. Daarnaast neemt het aantal ouderen vanwege de toenemende vergrijzing sterk toe.

Onze artsen, specialisten ouderen geneeskunde, hebben expertise op het gebied van de ouder wordende mens en de daarbij voorkomende problematiek.

Wij ondersteunen graag met de zorg rondom de doelgroep kwetsbare ouderen en alles wat daar bij komt kijken.

Hoe krijgt u deze zorg?

Wij komen op verwijzing van de huisarts daar waar u op dat moment verblijft. Dat maakt dat een bezoek van de specialist ouderen geneeskundige laagdrempelig is. Tevens minimaliseert dit de belasting voor u en eventueel uw mantelzorger.

U bent verwezen en nu?

Na verwijzing door de huisarts wordt er met u en/ of uw mantelzorger contact opgenomen om een afspraak te plannen wanneer de specialist oudere geneeskunde bij u thuis kan langskomen. Tijdens het bezoek worden uw klachten in kaart gebracht door middel van gesprek, een lichamelijk onderzoek en eventueel een geheugen onderzoek.

Afhankelijk van de vraag vanuit de huisarts zal het bezoek 1 tot 2 uur duren.

De uitkomsten en adviezen van het bezoek worden met u en de huisarts gedeeld.

Zijn hier kosten aan verbonden?

De kosten worden vergoed vanuit uw zorgverzekeraar. Het is onderdeel van het basispakket.

Voor eventuele vragen mail naar: home@gericall.nl

Telefonisch contact: 085-8081467